Ανοικτό Διεθνές Τουρνουά Σκακιού Τριανδρίας

Προκήρυξη Τουρνουά

13ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

από 26 έως 30 Απριλίου 2022

στη μνήμη του προπονητή και αθλητή μας

 ΑΝΤΩΝΗ ΒΡΑΓΟΤΕΡΗ

 

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ο Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ.) και η Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας (ΠΑ.Τ.), με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης-Δημοτικό Διαμέρισμα Τριανδρίας και σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής (Ε.Σ.Σ.Θ-Χ), διοργανώνουν το 13ο Ανοιχτό Διεθνές Τουρνουά 2022.
 2. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» (βρίσκεται στο δάσος Σέιχ Σου, στον κόμβο Νο 7) το χρονικό διάστημα από 26 έως Απριλίου.
 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:                                                                                                                                  

Α΄ Γκρουπ: Σκακιστές και σκακίστριες με διεθνές ELO από 1500 και πάνω (>1500).

Ελβετικό 7 γύρων με Εθνική και Διεθνή Αξιολόγηση.

Β΄ Γκρουπ: Σκακιστές και σκακίστριες με διεθνές ELO έως 1499.

Ελβετικό 7 γύρων με Εθνική και Διεθνή Αξιολόγηση.

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Γύροι Ημερομηνίες Ώρες
1ος γύρος Τρίτη 26 Απριλίου 17.30
2ος γύρος Τετάρτη 27 Απριλίου 10.30
3ος γύρος Τετάρτη 27 Απριλίου 18:00
4ος γύρος Πέμπτη 28 Απριλίου 17:30
5ος γύρος Παρασκευή 29 Απριλίου 10:30
6ος γύρος Παρασκευή 29 Απριλίου 18:00
7ος γύρος Σάββατο 30 Απριλίου 9: 30
Τελετή λήξης Σάββατο 30 Απριλίου 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκακιστές που δεν παρουσιάζονται έως και 30΄ από την επίσημη έναρξη των αγώνων σύμφωνα με την προκήρυξη αποκλείονται από τον γύρο.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης για κάθε σκακιστή-τρια είναι ενενήντα 90΄ λεπτά για όλη την παρτίδα συν πρόσθετο χρόνο 15΄΄ δευτερόλεπτα σε κάθε κίνηση, από την πρώτη κίνηση.
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση τυχόν ισοβαθμίας θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Ειδική βαθμολογία των ισόβαθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους,

β) Rating Performance

 

 1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Κάθε σκακιστής και σκακίστρια μπορεί να ζητήσει μέχρι δύο (2) εξαιρέσεις. Για κάθε εξαίρεση μέχρι τον πέμπτο (5ο) γύρο κερδίζει  μισό (½) βαθμό. Την απόφασή του να πάρει εξαίρεση θα πρέπει να την ανακοινώσει στον διαιτητή πριν το τέλος του προηγούμενου γύρου.
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κ. Μπετσάκος Βασίλειος για τα ΔΣ των Ο.Σ.ΤΡΙΑ. – ΠΑ.Τ. Αναπληρωτής διευθυντή αγώνων ο κ. Καφαντάρης Στέφανος.
 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Μέχρι την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 στις 16:00 στο email bbetsakos@hotmail.com με απαραίτητα τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, FIDE ID και Σύλλογος.
 4. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Επικεφαλής Διαιτητής & Υπεύθυνος κληρώσεων ορίζεται ο κ.ΙΑ Γεροντόπουλος Πρόδρομος. Βοηθός επικεφαλής ο κ. Πεχλιβανίδης Κωνσταντίνος.
 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Α΄ Γκρουπ 30€, Β΄ Γκρουπ: 25€.

Οι σκακιστές και σκακίστριες με διεθνές ELO <1500 μπορούν να συμμετέχουν αν το επιθυμούν στο Α΄ Γκρουπ πληρώνοντας 50€.

Το 2ο και 3ο μέλος οικογένειας έχει έκπτωση 10 Επίσης, χωρίς να πληρώσουν παράβολο συμμετέχουν οι σκακιστές και οι σκακίστριες με διεθνές ELO μεγαλύτερο από 2300, οι σκακίστριες με διεθνές ELO μεγαλύτερο από 2100, και σκακιστές Α.Μ.Ε.Α..

 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ COVID): Την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 από τις 15:00 έως τις 17.00 στη γραμματεία των αγώνων.
 2. ΕΠΑΘΛΑ: Τα συνολικά χρηματικά έπαθλα του Τουρνουά είναι 1400 Euro
ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ Α΄ ΓΚΡΟΥΠ
1ος Νικητής: 400 € και Κύπελλο 1ος με ELO μικρότερο από 2100: 100 €
2ος Νικητής: 300 € 1ος με ELO μικρότερο από 1900: 50 €
3ος Νικητής: 200 € 1ος με ELO μικρότερο από 1700: 50
1η Γυναίκα: 100 €

 

Τα χρηματικά έπαθλα δεν μοιράζονται και αποδίδονται σύμφωνα με τα κριτήρια άρσης της ισοβαθμίας.

* Σε περίπτωση που ένας παίκτης δικαιούται παραπάνω από ένα χρηματικό έπαθλο, παίρνει μόνο το μεγαλύτερο.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ Β΄ΓΚΡΟΥΠ
1ος Νικητής: 100 € και Κύπελλο
2ος Νικητής: 50 €
3ος Νικητής: 50 €

Ειδικές κατηγορίες : Α΄ Γκρουπ: U16, U14, U12, U10.

Β΄ Γκρουπ: U14, U12, U10, U08, U06.

Μετάλλια στα τρία πρώτα αγόρια και στα τρία πρώτα κορίτσια εφόσον στην ειδική κατηγορία συμμετέχουν περισσότεροι από έξι (6) σκακιστές.

 1. ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Δεν επιτρέπεται η αναβολή αγώνων.
 2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εγγράφως και με το παράβολο των 50€ έως και μισή (1/2) ώρα μετά τη λήξη του γύρου και εκδικάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και θα οριστεί πριν από την έναρξη του 1ου γύρου. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
 3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε.Σ.Ο.: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. ισχύον Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ο., όπως έχει αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του: www.chessfed.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΣΟ-Αγωνιστικό-Πρωτόκολλο-ΕΣΟ-τροπ-19-7-2021.pdf
 4. ANTI CHEATING: Θα εφαρμοστεί ο κανονισμός Anti-Cheating της FIDE. Θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής και έλεγχος παρτίδων με προγράμματα αξιολόγησης.
 5. ΓΕΝΙΚΑ: Όποιο θέμα δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι τα Διοικητικά Συμβούλια των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας, Ο.Σ.ΤΡΙΑ. και ΠΑΤ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σκακιστικών Συλλόγων Τριανδρίας.

Πληροφορίες Τουρνουά

Σελίδες Πληροφοριών Τουρνουά

Προκήρυξη Τουρνουά

13ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από 26 έως 30 Απριλίου 2022 στη μνήμη του προπονητή και αθλητή μας  ΑΝΤΩΝΗ ΒΡΑΓΟΤΕΡΗ   ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ο Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας (Ο.Σ.ΤΡΙΑ.) και η Σκακιστική Παρέμβαση Τριανδρίας (ΠΑ.Τ.), με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης-Δημοτικό Διαμέρισμα Τριανδρίας και σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής (Ε.Σ.Σ.Θ-Χ), διοργανώνουν το 13ο Ανοιχτό Διεθνές Τουρνουά 2022. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες […]

Θεσσαλονίκη

Πως να έρθετε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Πως να έρθετε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Φτάνετε στη Δ.Ε.Θ. εύκολα σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Μπορείτε να μπείτε στην έκθεση από την πύλη Νο 1 (μοναδική είσοδο για οχήματα) ή την πύλη Νο 2. Στάσεις κοντά στην πύλη Νο 1: Α.Χ.Ε.Π.Α.1.or Α.Χ.Ε.ΠΑ.2 Close to gate 2 bus stops: ΜΟΥΣΕΙΑ1 or ΜΟΥΣΕΙΑ2 or Χ.Α.Ν.Θ.

Διαβάστε
Πως να έρθετε στη Θεσσαλονίκη

Πως να έρθετε στη Θεσσαλονίκη

Με στρατηγική θέση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η Θεσσαλονίκη είναι εύκολα προσβάσιμη, με όλα τα μεταφορικά μέσα. Διαθέτει Διεθνές Αεροδρόμιο (Διεθνές Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με Κωδικό ΙΑΤΑ SKG), Σιδηροδρομικό σταθμό, Λιμάνι, Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων και συνδέεται οδικώς με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω εθνικών και διεθνών αυτοκινητόδρομων. Με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, αυτοκίνητο ή κρουαζιερόπλοιο, δείτε τους τρόπους που μπορείτε να έρθετε στη Θεσσαλονίκη […]

Διαβάστε
Η πόλη σήμερα

Η πόλη σήμερα

Με όλες τις δομές ενός σύγχρονου αστικού κέντρου, η Θεσσαλονίκη είναι σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, πρωτεύουσα της διοικητικής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με πληθυσμό 878.000 κατοίκους στην Περιφερειακή της Ενότητα. Το λιμάνι της, δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας και η γεωγραφική της θέση κοντά στις χώρες των Βαλκανίων, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, αποτελούν τα διαχρονικά πλεονεκτήματα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη […]

Διαβάστε

Οι υποστηρικτές του Τουρνουά μας

Share